Thông tin về Cá Cảnh Việt

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Cá Cảnh Việt

CaCanhViet là website cho phép người dùng mua/bán hoặc thuê/cho thuê các loại hàng hoá hoặc dịch vụ. Người dùng phải đồng ý với các điều khoản sau trước khi đăng ký.

Quyền đăng thông tin

Người dùng có quyền và trách nhiệm với những thông tin, hình ảnh họ đăng trên website.

Trách nhiệm người dùng

Người dùng phải kiểm chứng thông tin của sản phẩm và người dùng khác trước khi thực hiện giao dịch với họ. Chúng tôi không đảm bảo tính đúng đắn của thông tin người dùng cung cấp trên hệ thống

Xoá người dùng

Quản trị website có quyền xoá hoặc chặn người dùng khỏi hệ thống nếu thấy người dùng có vi phạm hoặc gian lận khi sử dụng website.