Thông tin về Cá Cảnh Việt

Chính sách bảo mật

Website

Cá Cảnh Việt

Người dùng

Người dùng của Cá Cảnh Việt

Điều khoản sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng để kết nối người mua (hoặc thuê) và người bán (hoặc cho thuê). Thông tin người dùng sẽ hiển thị công khai trên trang cá nhân của người dùng, những thông tin này được người dùng tự nguyện chia sẻ.

Thông tin người dùng được lưu trữ trên máy chủ được thuê từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.

Nội dung

Các thông tin sau có thể được yêu cầu khi đăng ký:

  • Thông tin cá nhân bao gồm: tên, email, số điện thoại, địa chỉ.
  • Thông tin tài khoản: username, mật khẩu
  • Thông tin mô tả cá nhân
  • Các sản phẩm đăng trên website, các giao dịch mua/bán, hoặc thuê/cho thuê
  • Những phản hồi, đánh giá
  • Những dữ liệu thống kê như: số lần đăng nhập hệ thống, ...