FullRed BDS

  • FullRed BDS
  • Mái FullGold Rb Full Vẫy, Tai bơi lên đậm
  • Mái FullGold thường Full Vẫy, Full Tai bơi
  • Trống FullGold RB + Trống Gen
giá bán thực tế:
liện hệ để biết giá (giá hiển thị chỉ để tham khảo)
Vận chuyển: Chỉ bán tại địa phương
Tin đăng đã được tạo 22 Tháng năm, 2019

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.