Cám Inve 3/5 Thái Lan ( Bao 3kg )

  • Sản phẩm snả xuất tại việt nam, với quy trình của thái lan.
  • Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cá.
  • Giúp cá hám ăn
  • Mau lên màu, màu tốt
  • Phát triển size nhanh chóng
  • Bung vây, đuôi
Vận chuyển: Ship toàn quốc
Tin đăng đã được tạo 6 Tháng tư, 2019

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.