Lồng Đẻ Nhựa

  • Công dụng:
  • Chứa cá đẻ : cá mái sắp đẻ bắt ra riêng để tách đẻ, hạn chế số lượng cá con bị ăn ( 7 màu )
  • Tách cá: Khi mình có nhu cầu tách cá ra riêng với mục đích như là: Dưỡng cá, chăm sóc cá bệnh, chia ngăn để hạn chế cá cắn nhau....
Vận chuyển: Ship toàn quốc
Tin đăng đã được tạo 4 Tháng tư, 2019

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.