Cám Thái INVE 3/5 & Cám Thái INVE 2/3 (100gr)

  • Giá 50000 - 95000

  • Sản phẩm snả xuất tại việt nam, với quy trình của thái lan.

  • Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cá.

  • Giúp cá hám ăn

  • Mau lên màu, màu tốt

  • Phát triển size nhanh chóng

  • Bung vây, đuôi

Vận chuyển: Ship toàn quốc
Tin đăng đã được tạo 4 Tháng tư, 2019

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.