Cá Trân Châu + Bình Tích

Cá Trân Châu + Bình Tích .
Giá : 30k /1 bọc ( 40 tới 100 con )Tùy lớn nhỏ .
A/e thả thủy sinh , Hòn non bộ các kiểu .
Chỉ Ship Xe Ôm Hoặc Grab Ship. Ko ship Xa .

Thông tin ghi rõ a/e đọc kỹ dùm . Thank m.

Vận chuyển: Chỉ bán tại địa phương
Tin đăng đã được tạo 30 Tháng ba, 2019

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.